Topic: Harta Intelek

Beza Copyright dan Trademark

Beza Copyright dan Trademark

Apa beza copyright dan trademark? Walau kedua-duanya adalah harta intelek, ianya merujuk kepada dua perlindungan harta ciptaan minda yang berbeza.  Kedua-dua harta intelek ini dilindungi oleh undang-undang di Malaysia.  Perlindungan termasuklah menghalang ianya dari digunakan oleh orang lain tanpa kebenaran. Harta intelek ini boleh digunakan oleh orang lain tetapi memerlukan kebenaran dari pemilik asal.  Bayaran…

Read more »

Kenali harta intelek

Harta intelek (intellectual property) merujuk kepada sebarang hasil ciptaan minda seperti rekacipta barangan baru bersifat fizikal, karya literasi dan artistik, simbol, logo, nama dan imej.  Ianya sangat penting dan digunakan secara meluas bagi tujuan perniagaan.   Kenapa ia dirujuk sebagai harta? Kerana ianya mempunyai nilai tersendiri.  Nak tahu contoh? Nama “MAYBANK” sahaja bernilai RM 10 bilion!  Ia…

Read more »